Nadja van der Weide

Van 3 tot 10 juli was Nadja van der Weide Artist in Quarantaine op de Lievelinge en werkte ze aan het project Cairns for Community.

Als onderdeel van dit project heeft Nadja samen met kinderen van de Lievelinge een zogeheten cairn of steenman gebouwd: een opeenstapeling van stenen, die wereldwijd en al sinds mensenheugnis als markeerpunt wordt gebruikt op onherbergzame paden, als grafsteenstapels en voor rituelen.

Ze heeft de kinderen gevraagd om met verf en andere versiersels van keien wensstenen te maken en daar een wens aan te hangen voor het heelal, de dag, de tijd of de camping, Sinterklaas of hun oma – en een enkeling deed een wens aan zichzelf. Hieropvolgend heeft ze in samenwerking met onze huisstudio Soul Safari een audiowandeling gemaakt, zodat bezoekers zich gedurende twintig minuten in mijmeringen kunnen verliezen over daadkracht en vergankelijkheid.

Meer Artists in Residence: